سمغل
سمغل: المُسْمَغِلُّ من الإِبل: الطويلُ. وناقة مُسْمَغِلَّة: طويلةٌ، بالغين والسين، والجَسْرَةُ مثلها. والمُسْمَغِلَّة: السريعة.

Lisan Al Arab. Arabic explanatory dictionary. .

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”